0785 73 73 77 0242 2626 777
 congnghetantien  [email protected]

Jack kết nối (N-F Connector)

Đầu jack kết nối ( N-F Connector ) – Mỗi đầu dây tín hiệu được sử dụng 1 bộ jack kết nối . Sử dụng 1 anten phát cần 2 bộ jack kết nối.

Chia sẻ :
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả sản phẩm

Đầu jack kết nối ( N-F Connector ) – Mỗi đầu dây tín hiệu được sử dụng 1 bộ jack kết nối . Sử dụng 1 anten phát cần 2 bộ jack kết nối.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào. Thêm đánh giá